- CICLO INDOOR -


Tipus de gimnàstica que es practica sobre una bicicleta estàtica i consisteix a alternar la intensitat de la pedalada en successives seqüències de temps.