Hipopressius 30'

Exercicis actius empleats com a tècnica eficaç per l’augment de la tonificació de la zona abdominal i lumbar.(Duració: 30min)