KARATE ADULT

 

El Shito-ryū és una Combinació d'estils dels mestres Yasutsune Itosu i Kanryo Higaonna, lo qual intenta unir els Diverses arrels del karate. Per una part, el Shito-ryū Te La força física i postures llargament poderoses derivades del Shuri-te, com a els estils Shorin-ryū i el Shotokan (松涛 館?), Per Altra part el Shito-ryū Te Moviments circulars i Moviments en vuit adreces, poder d'alè, caràcterístiques Forts i SUAUS del Naha-te i de l'Tomari-te (泊 手?), com a l'estil Gōjū-ryū (剛柔 流?). El Shito-ryū és extremadament Ràpid, però tot i AIXÍ olla ser artístic i poder-vos. A més, el Shito-ryū formalitza i emfatitza zinc formes de defensa, desenvolupades per Mabuni Kenwa, els quals són conegudes com Uke no go gensoku (受 け の 五 原則?), Uke no go Gèneres (受 け の 五 原理?) O Uke no go ho (受 け の 五 法?).