- CURSETS NATACIÓ ADULT -


Oferim un programa de cursets de natació, amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva, i concretament la pràctica de la natació amb diferents objectius: familiaritzar-se amb el medi aquàtic, aprendre a nedar, millorar les qualitats físiques bàsiques dins el medi aquàtic, millorar i perfeccionar la coordinació dels estils... Sempre, adequant el treball a les característiques específiques de cada usuari.