- DANSA ANGLÈS -


Els nens/es que practiquen dansa es motiven i es consentren amb la major facilitat. Aprenen a moure's musicalment, també ajuda a ser més expressius, a comunicar pensaments i sentiments.

La classe és fa en anglès.